ΚΟΣΜΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Το ηλιακό μας σύστημα είναι μία οικογένεια της οποίας τα μέλη ευρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους και δρουν αμοιβαία.

Η Κοσμοβιολογία, όρος που επινοήθηκε από τον Βιεννέζο γιατρό Dr. Friedrich Feerhow και συστηματοποιήθηκε από το Γερμανό Reinhold Ebertin,ιδρυτή και διευθυντή της Kosmobiologischen Akademie Aalen της Δυτικής Γερμανίας, είναι ένας νεότατος κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη της επιδράσεως των κοσμικών ακτίνων.

read more

ΑΣΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Αστροβιολογία είναι όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον Rene Berthelot.

Η Αστροβιολογία δηλώνει την παλαιά δοξασία ότι όλα τα φαινόμενα του σύμπαντος συνδέονται στενά μεταξύ τους με αριθμητικές και αισθητικές συγχρόνως σχέσεις. Ειδικότερα είναι κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη της ζωής στο σύμπαν και στηρίζεται στα επιτεύγματα της αστρονομίας, της βιολογίας και της βιοχημείας...

read more

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ο όρος της Κοσμοβιολογίας δόθηκε το 1914 από τον Βιεννέζο γιατρό Dr. Friedrich Feerhow (ψευδώνυμο του Dr. Wehofer).

Με τον όρο αυτό εννοούσε ότι η αστρολογία έπρεπε να βγη από μια μονόπλευρη συμβολική, μυθολιθική και προς το πεπρωμένο προσανατολισμένη μορφή και να ασχοληθή με τις φυσικές επιστήμες και θεωρίες. Κοσμοβιολογία σήμαινε για το γιατρό της Βιέννης Dr. Wehofer τη διερεύνηση των φυσικών και επιστημονικών αστρολογικών φαινομένων, δηλαδή κάτι πέρα από τη συνήθη συμβολική όψη της αστρολογίας που μέχρι τότε είχε διατυπωθή. Ένας των σημαντικοτέρων πρωτοπόρων της ολοκληρωμένης κοσμοβιολογικής θεωρίας ήταν ο R. Ebertin, ο οποίος δέχθηκε αυτόν τον όρο ήδη πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να αντιπαραταχθή απέναντι στην κακώς νοουμένη και εκφραζομένη αστρολογία αλλά και για να διατυπώση μια ολοκληρωμένη φιλοσοφική και θεωρητική όψη η οποία ήταν πέρα από την παραδοσιακή μορφή της αστρολογίας.

read more

Banner