Κοσμοβιολογία

Η Κοσμοβιολογία, όρος που επινοήθηκε από τον Βιεννέζο γιατρό Dr. Friedrich Feerhow και συστηματοποιήθηκε από το Γερμανό Reinhold Ebertin, ιδρυτή και διευθυντή της Kosmobiologischen Akademie Aalen της Δυτικής Γερμανίας, είναι ένας νεότατος κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη της επιδράσεως των κοσμικών ακτίνων και των ηλιακών κηλίδων επάνω σε κάθε μορφή ζωής στην επιφάνεια της γης και αποτελεί μια νέα μέθοδο αστρολογικών υπολογισμών που εξετάζουν γενικότερα τη σχέση του σύμπαντος με τη ζωή στη γη, διατηρώντας κάποια βασικά στοιχεία της αρχαίας αστρολογίας όπως είναι οι θέσεις των πλανητών και οι γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ τους, κυρίως όμως μελετά και εξετάζει τις σχέσεις των γωνιακών αποστάσεων των πλανητών και των επιδράσεων που ασκούν οι σχέσεις αυτές επάνω στους ζωντανούς οργανισμούς της γης και ιδίως στους ανθρώπους, περαιτέρω δε η Αστροβιολογία, όνομα που δόθηκε από το Rene Berthelot, στον κλάδο αυτόν της βιοχημείας, είναι κλάδοι στους οποίους μελετώνται ήδη τα φαινόμενα αυτά σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου.