PRIVACY POLICY

www.astrology-science.com:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Εισαγωγή

1.1  Η εταιρεία Astro Meeting διαθέτει στην κυριότητά της και θέτει σε λειτουργία την παρούσα ιστοσελίδα, η οποία και έχει ως αντικείμενο την ενθάρρυνση γνωριμιών ανάμεσα σε ενηλίκους, μέσω του Internet. Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: Astro Meeting, Παπαναστασίου 6, 54639, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Εάν έχετε απορίες ή προβληματισμούς, σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

1.2 Η παρούσα δήλωση δημοσιοποιεί τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, καθώς και τις πολιτικές απορρήτου, που η ιστοσελίδα www.astrology-science.com ακολουθεί. Η Astro Meeting κατάρτισε αυτήν τη δήλωση, προκειμένου να εκφράσει τη δέσμευσή της στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών σας δεδομένων.

1.3 Η ιστοσελίδα www.astrology-science.com μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου που αυτές ακολουθούν.

2. Πολιτική για τη συλλογή πληροφοριών

2.1 Η παρούσα δήλωση αποσκοπεί να σας εξηγήσει πως η Astro Meeting χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Αυτός είναι ο τεχνικός όρος για τις πληροφορίες, γύρω από κάποιο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή πρόσωπο.

2.2 Η Astro Meeting συλλέγει και αποθηκεύει τις πληροφορίες που εισάγετε στις διάφορες φόρμες της ιστοσελίδας www.astrology-science.com, για παράδειγμα όταν εγγράφεστε ως μέλος ή κάνετε αίτηση για πρόσβαση (πχ όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επαφής και πληροφορίες πληρωμής), όταν ταχυδρομείτε ένα προσωπικό προφίλ, εισάγετε κριτήρια αναζήτησης, αναρτάτε φωτογραφίες ή βίντεο, συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς, επικοινωνείτε με άλλα μέλη μέσω της www.astrology-science.com, συμπεριλαμβανόμενης της ηλεκτρονικής συνομιλίας, βίντεο κοκ. Μπορείτε να απόσχετε από την παροχή τέτοιων πληροφοριών, επιλέγοντας απλώς να μη συμπληρώσετε τις οικείες φόρμες, ωστόσο συγκεκριμένες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές, εάν θέλετε να κάνετε χρήση μέρους των υπηρεσιών της www.astrology-science.com.

2.3 Η Astro Meeting μπορεί να δέχεται και να αποθηκεύει αυτομάτως ορισμένες πληροφορίες, ήδη κατά τη διάδρασή σας με την ιστοσελίδα της. Επί του προκειμένου, συμπεριλαμβάνονται η διεύθυνση πρωτοκόλλου (IP), η οποία χρησιμοποιείται για να συνδέεται ο υπολογιστής σας με το διαδίκτυο, πληροφορίες σύνδεσης, όπως τύπος και είδος browser, το σύστημα και η πλατφόρμα λειτουργίας, ο μοναδικός αριθμός αναφοράς σχετικός με τα δεδομένα που εισάγετε, λεπτομέρειες εγγραφής, στοιχεία URL από την www.astrology-science.com και προς αυτήν και δια μέσου της ιστοσελίδας της (συμπεριλαμβανόμενης ημερομηνίας και ώρας), αριθμός cookie, δραστηριότητα στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανόμενων των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε και των επισκέψεων που πραγματοποιήσατε. Αθροιστικές πληροφορίες που η Astro Meeting συλλέγει, όπως τύπος browser και IP διεύθυνση, δεν είναι προσωπικά ταυτοποιήσιμες και δεν εκχωρούνται σε τρίτα πρόσωπα.  

2.4 Κάποιες από τις πληροφορίες που οικειοθελώς παρέχετε (πχ φωτογραφίες και βίντεο), μπορεί να συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αποκαλύπτοντας για παράδειγμα εθνική καταγωγή, θρησκεία ή/και σεξουαλικό προσανατολισμό. Παρέχοντας μας τέτοια δεδομένα, συναινείτε ειδικότερα στο χειρισμό τους από πλευράς μας, τηρώντας πάντοτε την πολιτική απορρήτου μας.

2.5 Οι προσωπικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν, δίχως εξαντλητική απαρίθμηση, τα ακόλουθα στοιχεία: e-mail διεύθυνση, όνομα, επώνυμο, αριθμός πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση ή εν γένει δημογραφικές πληροφορίες. Οι δημόσιες πληροφορίες προσωπικής φύσεως, όπως φύλο, ηλικία, ύψος, ιστορικό, εμφάνιση, που μπορεί να εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.astrology-science.com, δεν είναι δυνατό να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για τη γνώση των μελών της www.astrology-science.com, δεν μπορούν, ωστόσο, να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου μέλους, το όνομα του, τη διεύθυνση ή το προφίλ του. Η αποστολή εικόνων ή η παρακολούθηση δραστηριοτήτων της ιστοσελίδας www.astrology-science.com συνιστά συμφωνία για τη νόμιμη χρήση των οικείων φωτογραφιών.

2.6 Η Astro Meeting μπορεί να επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας, τόσο τις ιδιωτικές όσο και τις δημόσιες, ώστε να προσδιορίσει αν ένας ή περισσότεροι από τους χρήστες της www.astrology-science.com έχουν, κατά τη διακριτική μας εκτίμηση, από κάποιες απόψεις συμβατά προφίλ με εσάς, συμπεριλαμβανόμενης ιδίως της αστρολογικής συμβατότητας. Εξουσιοδοτείτε την Astro Meeting να επικοινωνεί με τους οικείους χρήστες, ώστε να τους συμβουλεύσει γύρω από το προφίλ σας, να σας υποδείξει ως ένα πιθανό ταίρι σε αυτούς και να διευκολύνει την επικοινωνία αυτών μαζί σας και αντιστρόφως. Η Astro Meeting δεν φέρει καμιά ευθύνη εάν πιστεύετε ότι οι σχετικοί χρήστες δεν είναι αληθινά συμβατοί μαζί σας.

2.7 Για τη χρήση της ιστοσελίδας www.astrology-science.com, συμπεριλαμβανόμενων των διαδικασιών διάδρασης και των διαφόρων δραστηριοτήτων σας στην ιστοσελίδα, η Astro Meeting δύναται να μοιράζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας με τους πράκτορες, εκπροσώπους, συμβαλλόμενους, παρόχους υπηρεσιών της, προκειμένου να προσφέρουν όλες τις αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως λόγου χάρη εξουσιοδότηση ή αποδοχή πιστωτικής κάρτας, επιβεβαίωση e-mail, αποδείξεις και επικουρικές υπηρεσίες.

2.8 Ηλεκτρονικές ή φυσικές διευθύνσεις μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιούνται σε ιδιωτική αλληλογραφία με τον χρήστη, για λόγους πελατειακών υπηρεσιών. Η Astro Meeting, εξάλλου, χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες, αναφορικά με news-letters, επικοινωνία, υλικό προς προώθηση, τα οποία και αποστέλλονται προς εσάς από την εταιρία ή τρίτους συνεργάτες της.

2.9 Η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η Astro Meeting λαμβάνει μέτρα, προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίηση, αλλοίωση ή καταστροφή, κάνοντας χρήση των ίδιων πολιτικών ασφαλείας που χρησιμοποιεί και για τις οικείες της πληροφορίες.

2.10 Η Astro Meeting δεν δημοσιοποιεί οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε τρίτα πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνει η παρούσα δήλωση. Η Astro Meeting μπορεί να επεμβαίνει, επιθεωρεί, μετακινεί, τροποποιεί, αποθηκεύει ή με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί κάποιο προσωπικό δεδομένο, εάν πιστεύει ότι έχετε ή μπορεί να έχετε παραβιάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, ή προκειμένου να προαγάγει τα νόμιμα συμφέροντα της Astro Meeting ή την προστασία του κοινού.

3. Cookies

3.1 Όπως και άλλες ιστοσελίδες, η  www.astrology-science.com χρησιμοποιεί, ή μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον, cookies. Το cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν διακομιστή και αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να θυμάται εύκολα ποιος είστε. Το cookie περιέχει τυπικά το όνομα της διεύθυνσης ιστοσελίδας, από την οποία το cookie προέρχεται, το χρόνο ζωής ενός cookie και την αξία (συνήθως έναν σπανίως εμφανιζόμενο και μοναδικό αριθμό). Τα cookies δεν μπορούν να διαβάσουν τον σκληρό σας δίσκο.

3.2 Περιστασιακά cookies μπορεί να παραμένουν στον φάκελο cookie του browser σας, έως ότου να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα. Μόνιμα cookies παραμένουν στον φάκελο cookie του browser σας για μεγαλύτερο διάστημα (το οποίο και εξαρτάται από το χρόνο ζωής του δεδομένου cookie). Η Astro Meeting χρησιμοποιεί μόνιμα cookies, για να ανιχνεύει αν εισαχθήκατε στην ιστοσελίδα www.astrology-science.com μέσω συνδέσμου από την ιστοσελίδα κάποιου από τους συνεργάτες της εταιρίας μας, αποφεύγοντας να σας δείχνει την ίδια διεύθυνση επανειλημμένα, και για να εκθέτει διευθύνσεις ή άλλα περιεχόμενα που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας.

3.3 Συνήθως, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser σας, προκειμένου να αποδεχθείτε ή απορρίψετε όλα τα cookies ή να ενημερώνεστε όταν ένα cookie εγκαθίσταται. Για να δείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο Διαδίκτυο, μπορείτε να εισέλθετε στις Επιλογές Διαδικτύου, εντός του μενού Εργαλείων στον browser σας, και να διαλέξετε την ετικέτα απορρήτου, προκειμένου να επιλέξετε ρυθμίσεις απορρήτου για τη ζώνη διαδικτύου, στην οποία έχετε εισαχθεί. Για περαιτέρω πληροφορίες πάνω στα cookies και στις σχετικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του πώς μπορείτε να τα διαγράφετε, επισκεφθείτε το  http://www.allaboutcookies.org.

3.4 Όπως και άλλες ιστοσελίδες, η www.astrology-science.com χρησιμοποιεί τρίτους διαφημιστές ή/και συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρίες διαδικτύου. Τα τρίτα μέρη αυτά, μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και άλλες συναφείς τεχνολογίες (action tags, single pixel gifs, web beacons) για να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες γύρω από τις επισκέψεις σας στην παρούσα και άλλες ιστοσελίδες. Αυτό γίνεται προκειμένου να επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα των πολιτικών τους (συμπεριλαμβανόμενου του κατά πόσον αυτές οι διευθύνσεις επιλέγονται προς θέαση και, αργότερα, προς συνδρομή από τους χρήστες), να αποφεύγεται να φαίνεται η ίδια διεύθυνση επανειλημμένα, και για να κοινοποιούνται διευθύνσεις ή άλλα περιεχόμενα που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας. Η Astro Meeting δεν διαθέτει πρόσβαση ή έλεγχο επάνω στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αυτά τα τρίτα μέρη, καθόσον, άλλωστε, αυτά δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική.

4. Χώροι συνομιλιών και φόρουμ

Η Αstro Meeting προσφέρει στους χρήστες της διαδικτυακούς χώρους συνομιλιών (chat rooms). Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται σε αυτούς τους χώρους, καθίσταται δημόσια πληροφορία και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή, στην περίπτωση που επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε πληροφορίες σας στο Διαδίκτυο.

5. Τελικές διατάξεις

5.1 Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Astro Meeting. Ακολουθούμε γενικώς αποδεκτές τεχνολογικές προδιαγραφές για την προστασία των πληροφοριών που υποβάλλετε σε εμάς, τόσο κατά τη διαβίβαση όσο και κατά τη λήψη τους. Καμιά, ωστόσο, μέθοδος διαβίβασης στο διαδίκτυο δεν είναι εκατό τοις εκατό ασφαλής, δεν μπορούμε, επομένως, να εγγυηθούμε για την απόλυτη ασφάλειά της.

5.2 Η Astro Meeting διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει προσωπικές σας πληροφορίες, καθόσον αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή συνάδει με κάποια έννομη διαφορά, ένδικη διαδικασία ή νομική απαίτηση, σχετικά με την ιστοσελίδα www.astrology-science.com και τα νόμιμα δικαιώματά της.      

5.3 Η Astro Meeting διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση απορρήτου, ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας, ωστόσο, τις μεταβολές στην αρχική σελίδα και σε άλλα πρόσφορα μέρη, ώστε να λάβετε γνώση.      

 

www.astrology-science.com
Νομικό Τμήμα – Πολιτική Aπορρήτου
legal@astrology-science.com