ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

«Δύναται ο επιστήμων πολλάς αποτρέψασθαι ενεργείας των αστέρων, ότε εστιν ειδήμων της φύσεως αυτών και προπαρασκευάσαι αυτόν προ της συμπτώσεως των ενεργειών» Πτολεμαίος.

Αφού πρώτα κάνουμε μια συνοπτική ιστορική αναδρομή, κατόπιν θα θέσουμε όλα τα δυνατά ερωτήματα που αφορούν τη θέση και την άρνηση της αστρολογίας, ελέγχοντας διαλεκτικά και απαντώντας στο κάθε ένα από αυτά, στηριζόμενοι στον ορθό λόγο και στις υπαγορεύσεις αυτού, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παραδοχή η την απόρριψη κάθε φυσικής η μεταφυσικής εννοίας, όπως οι όροι αυτοί διατυπώθηκαν από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και άλλους. Αφού αυτό γίνει ικανά κατορθωτό, εν συνεχεία θα θέσουμε το ερώτημα του λόγου της υπάρξεως της αστρολογίας, προσπαθώντας να ορίσουμε τα αίτια αφού τίποτα στον κόσμο δεν...

read more

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Αστρολογία είναι το σύνολο της επιστήμης περί φύσεως η οποία αναζητά και ερευνά τις σχέσεις που υφίστανται ανάμεσα στα γήϊνα φαινόμενα και στις επιδράσεις των ουρανίων σωμάτων.

Υπό την προσωνυμία αστρολογία, την αρχαιότερη των επιστημών στην οποία διέτριψε ο ανθρώπινος νους, έχει επικρατήσει στην ευρύτερη αντίληψη, ένα είδος δεισιδαίμονος και λογικά αστήρικτης πρακτικής, συνοθύλευμα μεταφυσικών και ακατονοήτων αποκυημάτων, νοσηρής ως επί το πλείστον φαντασίας, άρρηκτα συνδεδεμένης με μαγικές έννοιες και ανάλογες μυστηριακές τελετουργίες, μακράν απέχουσες από το θρησκευτικό συναίσθημα, ενίοτε δε ενάντιες προς αυτό και γενικότερα προς την λατρεία του θείου, αντίληψη εν κατακλείδι, η οποία αποσκοπεί στην πρόγνωση του μέλλοντος. Ένας τέτοιος ορισμός δίνει πολύ στενή αίσθηση της σημασίας και του

read more

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ιδιότητες των ζωδίων, οπως παρατίθενται, αποτελούν γενικές παρατηρήσεις των τάσεων που επικρατούν σε άτομα γεννημένα σε ένα έκαστο αυτών. Ποιές όμως από τις τάσεις αυτές θα εκδηλωθούν πρακτικά, αυτό συμπεραίνεται από πολλούς ερμηνευτικούς παράγοντες!

Παράλληλα, οι πλανήτες, ως σώματα ακτινοβολούντα ενέργεια, επιδρούν στο σωματικό, ψυχικό και πνευματικό παράγοντα όχι μόνον του ζωικού αλλά και του φυτικού και ορυκτού βασιλείου, και γενικώτερα στην ορατή και αόρατη για τα ατελή ανθρώπινα αισθητήρια φύση. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα,ότι η σημασία των ουρανίων σωμάτων έχει σαφώς πνευματική ή ιδεατή αναφορά, μακράν απέχουσα από τη στενή αντίληψη που θέλει την επίδρασή τους καθαρά μηχανική.

read more