Τι είναι Αστρολογία

Υπό την προσωνυμία αστρολογία, την αρχαιότερη των επιστημών στην οποία διέτριψε ο ανθρώπινος νους, έχει επικρατήσει στην ευρύτερη αντίληψη, ένα είδος δεισιδαίμονος και λογικά αστήρικτης πρακτικής, συνονθύλευμα μεταφυσικών και ακατονοήτων αποκυημάτων, νοσηρής ως επί το πλείστον φαντασίας, άρρηκτα συνδεδεμένης με μαγικές έννοιες και ανάλογες μυστηριακές τελετουργίες, μακράν απέχουσες από το θρησκευτικό συναίσθημα, ενίοτε δε ενάντιες προς αυτό και γενικότερα προς την λατρεία του θείου, αντίληψη εν κατακλείδι, η οποία αποσκοπεί στην πρόγνωση του μέλλοντος.

Ένας τέτοιος ορισμός δίνει πολύ στενή αίσθηση της σημασίας και του ρόλου τον οποίο διεδραμάτισε η αστρολογία στο παρελθόν, όταν είχε εναποτεθεί στα χέρια μυημένων διδασκάλων. Παρερχομένου του χρόνου και επελθούσης της βεβηλώσεως των μεγάλων αρχών και νόμων από αμυήτους λόγω συμφέροντος, βαθμηδόν έχασε το φιλοσοφικό και ιερατικό της χαρακτήρα. Η απώλεια αυτή είχε ακόμη τραγικότερη επίπτωση, αφού επέφερε καταλυτικό πλήγμα στην προέλευσή της, η οποία αργότερα αποδόθηκε σε ενάντιες προς το αληθινό θρησκευτικό συναίσθημα δυνάμεις, με αποτέλεσμα όχι μόνον από της σκοτεινής εποχής του μεσαίωνα αλλά και λίγους αιώνες μετά την εγκαθίδρυση του Χριστιανισμού, να αποσπασθή από τις αρχαίες παραδόσεις και πεποιθήσεις, για να επικρατήση τελικά ένα αμιγές θρησκευτικό συναίσθημα όλως απαλλαγμένο από προσμίξεις των αρχαίων λατρειών και ιερατικών επιστημών. Έτσι απέβη ως επί το πλείστον ένα σύνολο δεισιδαιμόνων κανόνων τους οποίους οι εξ επαγγέλματος αστρολόγοι, όπως συμβαίνει με τους κατά καιρούς καιροσκόπους, αποτυφλωμένοι από τη δυνατότητα της δυνάμεως της γοητείας και της επιρροής που ασκεί η εν γένει μεταφυσική αντίληψη στο πνεύμα του ανθρώπου, χρησιμοποίησαν προς χρηματισμό.

Με τον τρόπο αυτόν από το ένα μέρος η επίδραση της επίσημης εκκλησίας που καταδικάζει την αστρολογία ταυτίζοντάς την με την μαγεία και από το άλλο μέρος το σχίσμα που επήλθε ανάμεσα στην αστρολογία και στην αστρονομία, με επικράτηση της αστρονομίας σαν επίσημης επιστήμης, επέρχεται το πλήγμα επί της αρχαιοτέρας των επιστημών. Όπως όμως συμβαίνει πάντοτε, η ροπή του ανθρωπίνου πνεύματος στην αναζήτηση της ταυτότητας του παρελθόντος του, επέπρωτο να φέρη την αστρολογία, όπως και τις άλλες μυητικές επιστήμες, κατά τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο και να την υποβάλλη στην ψύχραιμη και επιστημονική έρευνα.

Πολλοί ερευνητές, εμφορούμενοι από τη δίψα της αλήθειας, στην προσπάθειά τους να συνδέσουν τον πολιτισμό του παρελθόντος με τον παρόντα και να διατυπώσουν τις αρχές της ομοιότητας και της ανομοιότητας ώστε να παρακολουθήσουν τη διαδρομή της εξελίξεως του ανθρωπίνου πνεύματος και των επιστημών ανά τους αιώνες, αφού επί μακρόν υπέβαλαν σε αυστηρό και αμερόληπτο έλεγχο τους κανόνες και τις αστρολογικές δοξασίες, συνήγαγαν συμπεράσματα μη απέχοντα από τις θεωρίες του Πτολεμαίου και άλλων, που διατυπώθηκαν πριν από δυό και πλέον χιλιάδες χρόνια.

Όπως καταδεικνύει η ετυμολογία του όρου αστρολογία, η επιστήμη αυτή γνωρίζει το χαρακτήρα και τις ατομικές ιδιότητες κάθε αστέρα, ειδικά δε εκείνων του πλανητικού μας συστήματος. Η γνώση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την της νεωτέρας αστρονομίας, διότι δεν πρόκειται περί της υλικής κατασκευής και της φύσεως των ουρανίων σωμάτων, με τα οποία ασχολείται η αστρονομία από της αποσπάσεώς της από την αστρολογία, αλλά περί της επιδράσεως μεταξύ των και επί των εν γένει όντων των κατοικούντων επ’ αυτών. Έτσι λοιπόν αστρολογία είναι το σύνολο της επιστήμης περί φύσεως η οποία αναζητά και ερευνά τις σχέσεις που υφίστανται ανάμεσα στα γήϊνα φαινόμενα και στις επιδράσεις των ουρανίων σωμάτων.