Θέσεις Πλανητών Τώρα

Transits
On Tuesday, May 30, 2023
05:33:00 (time zone = GMT)


Planet Longitude
Sun08 Gem 35' 01"
Moon07 Lib 34' 53"
Mercury13 Tau 57' 09"
Venus23 Can 49' 32"
Mars05 Leo 30' 22"
Jupiter03 Tau 00' 50"
Saturn06 Pis 55' 47"
Uranus20 Tau 06' 10"
Neptune27 Pis 25' 03"
Pluto00 Aqu 10' 48" R
Chiron18 Ari 45' 02"
Lilith15 Leo 52' 22"
True Node03 Tau 35' 20"
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunTrineMoon1.00
SunSquareSaturn1.65
 
MoonTrineSun1.00
MoonSextileMars2.08
MoonQuincunxSaturn0.65
 
MercurySquareLilith1.92
 
 
MarsSextileMoon2.08
MarsSquareJupiter2.49
MarsQuincunxSaturn1.42
MarsSquareTrue Node1.92
 
JupiterSquareMars2.49
JupiterSquarePluto2.83
JupiterConjunctionTrue Node0.58
 
SaturnSquareSun1.65
SaturnQuincunxMoon0.65
SaturnQuincunxMars1.42
 
 
NeptuneSextilePluto2.76
 
PlutoSquareJupiter2.83
PlutoSextileNeptune2.76
 
ChironTrineLilith2.88
 
LilithSquareMercury1.92
LilithTrineChiron2.88
 
True NodeSquareMars1.92
True NodeConjunctionJupiter0.58


Allen Edwall

All programs copyrighted