Αστροβιολογία

Αστροβιολογία: Όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον Rene Berthelot για να δηλώση την παλαιά δοξασία ότι όλα τα φαινόμενα του σύμπαντος συνδέονται στενά μεταξύ τους με αριθμητικές και αισθητικές συγχρόνως σχέσεις. Ειδικώτερα είναι κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη της ζωής στο σύμπαν και στηρίζεται στα επιτεύγματα της αστρονομίας, της βιολογίας και της βιοχημείας. Η Αστροβιολογία συνεργάζεται στενά με τη διαστημική βιολογία και με τη διαστημική ιατρική, για τη λύση ορισμένων προβλημάτων.

Το κύριο πρόβλημα της Αστροβιολογίας είναι η μελέτη των συνθηκών που υπήρξαν για να εμφανισθή και να εξελιχθή η ζωή στη Γη, η οποία είναι διαστημικό σώμα. Με το πρόβλημα αυτό ασχολείται και η κοσμογονία. Σε μια ατμόσφαιρα με βασική σύνθεση, αν έχουμε εξωτερική ακτινοβολία ή ηλεκτρικές εκκενώσεις, είναι δυνατός ο σχηματισμός πολύπλοκων ενώσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εξέλιξη της ζωής. Η φωτοσύνθεση, που καθορίζεται από τη δραστηριότητα των φυτών, συντέλεσε στο να οξειδωθή σιγά-σιγά η γήϊνη ατμόσφαιρα.

Η παρουσία του οξυγόνου στη σύνθεση της ατμόσφαιρας ενός πλανήτη, είναι ένδειξη ότι εκεί υπάρχει ζωή. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται ότι η ζωή δεν είναι δυνατή σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Εξακριβώθηκε ότι η ζωή είναι αδύνατη στη Σελήνη, τον Ερμή και την Αφροδίτη. Στον Άρη, αν και η ατμόσφαιρα είναι πολύ αραιή, η ποσότητα των υδρατμών μηδαμινή και η θερμοκρασία χαμηλή, είναι δυνατό να υπάρχουν ορισμένες μορφές γήϊνης ζωής, όπως αποδείχθηκε από εργαστηριακά πειράματα.

Ιδιαίτερο πρόβλημα της αστροβιολογίας αποτελεί η αναζήτηση ζωής και έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Σημαντικός αριθμός αστέρων του δικού μας Γαλαξία μπορεί να έχουν συνθήκες κατάλληλες για την ύπαρξη ζωής, στους οποίους μπορεί να έχουν αναπτυχθή πολιτισμοί σε επίπεδο ανώτερο από το επίπεδο του γήϊνου πολιτισμού. Στις 5-11 Σεπτεμβρίου του 1971 στο αστροφυσικό αστεροσκοπείο του Burakan της Ακαδημίας Επιστημών της πρώην ΣΣΔ της Αρμενίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη αμερικανο-σοβιετική συνδιάσκεψη. Το συμπόσιο του Μπιουρακάν είχε τεράστια σημασία για το πρόβλημα της εξωγήϊνης ζωής.

Οι επιστήμονες έδωσαν απαντήσεις στις διάφορες πτυχές του προβλήματος της εξωγήϊνης ζωής και το κυριότερο, χάραξαν νέους δρόμους για τις περαιτέρω έρευνες. Το βασικό συμπέρασμα από τις ομιλίες και τις συζητήσεις είναι ότι αναγνώρισαν ότι μπορεί με μεγάλες πιθανότητες να υπάρχουν πολλά πλανητικά συστήματα στο Γαλαξία. Κεντρικό θέμα του συμποσίου ήταν η εξέταση του προβλήματος της διαστρικής επικοινωνίας. Τα συμπεράσματα από τη συνδιάσκεψη ήταν τα εξής:

α) Αν κάποτε ανακαλυφθούν εξωγήνοι πολιτισμοί, τούτο θα ασκήση τεράστια επίδραση στο επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό της ανθρωπότητας, β) το τεχνολογικό και επιστημονικό δυναμικό του πλανήτη μας επαρκεί για να αρχίσουν συγκεκριμένες έρευνες για την αναζήτηση εξωγήϊνων πολιτισμών, γ) εξετάσθηκαν με λεπτομέρειες τα διάφορα σχέδια για την αναζήτηση εξωγήϊνων πολιτισμών. Για την πραγματοποίησή τους θα απαιτηθή σημαντικός χρόνος και προσπάθειες, καθώς και όσα μέσα διατίθενται για τις διαστημικές και πυρηνικές έρευνες δ) η συνδιάσκεψη συνιστά να αρχίσουν νέες έρευνες για την αναζήτηση σωμάτων από εξωγήϊνους πολιτισμούς.