Yoga

Η φιλοσοφία των Γιόγκις κλείνει μέσα της τις διδασκαλίες που έφθασαν μέχρι των ημερών μας ανάμεσα από τους αιώνες και με τη σκέψη, την έρευνα, το πείραμα και την απόδειξη των προηγμένων πνευμάτων, των δασκάλων Γιόγκις της Ινδίας, της Χαλδαίας, της Περσίας, της Αιγύπτου και της αρχαίας Ελλάδας, μεταβιβαζόμενες από το Δάσκαλο στο μαθητή. Η φιλοσοφία αυτή είναι η αρχαιότερη του κόσμου, καίτοι μας έρχεται σαν ένα καινούργιο μήνυμα, ένα μήνυμα από την Ανατολή.

Σ’ όλες τις εποχές υπήρξαν ωρισμένες ψυχές, που είχαν σημαντικά εξελιχθή, προαχθή και ανυψωθή μέσα στην ανθρώπινη σάρκα, γνωστές σαν δάσκαλοι και ειδήμονες Γιόγκις. Οι Δάσκαλοι αυτοί πέρασαν από τα χαμηλότερα στα ψηλότερα επίπεδα γνώσεως, κερδίζοντας σιγά-σιγά σοφία, δύναμη και ιδιότητες, που φαίνονται σχεδόν θαύματα στον ανθρωπο, που έχει συνηθισμένες γνώσεις. Ένας Ινδός συγγραφέας, μιλώντας για τους Γιόγκις, είπε: Εκείνον που έχει ταξιδέψει το μακρυνό Μονοπάτι, η θλίψη έπαψε να τον ενοχλή, τα δεσμά έπαψαν να τον σφίγγουν και τα εμπόδια έπαψαν να τον εμποδίζουν.

Ο άνθρωπος αυτού του είδους είναι ελεύθερος. Δεν υπάρχει πια γι’ αυτόν θλίψη και ενόχληση, μα ούτε και αναγεννήσεις, που να μη τις γνωρίζη. Το Κάρμα αυτού του ανθρώπου έχει εξαντληθή και δεν μπορεί να δημιουργήση καινούργιες δοκιμασίες. Η καρδιά του είναι ελεύθερη από την επιθυμία για μελλοντική ζωή. Καμμιά καινούργια λαχτάρα δεν φυτρώνει μέσα στην ψυχή του. Είναι μια λάμπα, που καίει από το λάδι του πνεύματος, και όχι από το λάδι του έξω κόσμου.

Σε περασμένες εποχές υπήρξαν στην Ινδία και στις άλλες ανατολικές χώρες Γιόγκις Δάσκαλοι, οι οποίοι αφιερωσαν το χρόνο και την προσοχή τους στη φυσική, στην πνευματική και στην ψυχική εξελιξη του ανθρώπου. Η πείρα των σοβαρών αυτών ερευνητών ολόκληρων γενεών μεταβιβάζεται επί αιώνες από το δάσκαλο στο μαθητή, και έτσι σιγά-σιγά δημιουργήθηκε η επιστήμη Γιόγκα. Στις εξερευνήσεις και στις διδασκαλίες αυτές δόθηκε τελικά το όνομα «γιόγκα» από τη σανσκριτική λέξη «yug», που σημαίνει «συνενώνω ή συνενώνομαι».

Η Γιόγκα διαιρείται σε πολλούς κλάδους, οι οποίοι ποικίλλουν, από τον κλάδο εκείνο που διδάσκει τον έλεγχο του σώματος, μέχρι τον κλάδο που διδάσκει την ανώτατη ψυχική εξέλιξη. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες, και γι’ αυτό η τακτική εκείνη που προσαρμόζεται άριστα στον ένα, δεν προσαρμόζεται στην ιδιοσυγκρασία του άλλου. Ένας πιθανόν να αναζητά την πρόοδο και την εξέλιξη προς ωρισμένη κατεύθυνση, ένας άλλος κατά διαφορετικό τρόπο και ένας τρίτος με ακόμη διαφορετικώτερη μέθοδο. Η φιλοσοφία των Γιόγκις διδάσκει ότι η τακτική, που φαίνεται να προσελκύη περισσότερο το γενικό ενδιαφέρον και τη διάθεση ενός ανθρώπου, είναι εκείνη που προσαρμόζεται καλύτερα στις επιδιώξεις του κατά τον παρόντα χρόνο. Το Μονοπάτι της Επιτεύξεως το χωρίζουν σε τρία άλλα μονοπάτια, που και τα τρία οδηγούν προς τα επάνω, προς τον μέγιστο κύριο δρόμο. Τα τρία αυτά μονοπάτια τα ονομάζουν α) Ράγια Γιόγκα, β) Κάρμα Γιόγκα και γ) Γκνάνι Γιόγκα. Καθένας από τους τύπους αυτούς της Γιόγκα είναι και ένα μονοπάτι, που οδηγεί στο Μέγιστο Δρόμο. Ο κάθε τύπος δε ακολουθείται από αυτούς που τον προτιμούν, όλοι όμως οδηγούν προς την ίδια θέση. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη περιγραφή του καθενός από τα τρία αυτά μονοπάτια, τα οποία στο σύνολό τους είναι γνωστά στους Γιόγκις ως το Τριπλό Μονοπάτι.

Ο κάθε κλάδος της Γιόγκα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένα μονοπάτι, που οδηγεί στο ίδιο τέλος, το ξεδίπλωμα, την εξέλιξη, την πλήρη ανάπτυξη. Εκείνος που θέλει κατ’ αρχήν να πετύχη την εξέλιξη, τη δυνάμωση και τον έλεγχο του σώματός του, με σκοπό να το κάμη όργανο κατάλληλο του Ανώτερου Εαυτού, ακολουθεί το μονοπάτι «Χάθα Γιόγκα». Αυτός που επιθυμεί να αναπτύξη τη βουλητική του δύναμη και τις πνευματικές του ικανότητες, ξεδιπλώνοντας έτσι τις εσωτερικώτερες αισθήσεις και τις ναρκωμένες δυνάμεις του, ακολουθεί το μονοπάτι «Ράγια Γιόγκα». Όποιος θέλει να εξελιχθή δια της γνώσεως, μελετώντας τις βασικές αρχές και τις θαυμάσιες αλήθειες, που χαρακτηρίζουν τη Ζωή, ακολουθεί το μονοπάτι «Γκνάνι Γιόγκα». Και εκείνος που επιθυμεί να αναπτυχθή σε μια ενότητα με τη Μία Ζωή, με την επίδραση της Αγάπης, ακολουθεί το μονοπάτι «Μπάκτι Γιόγκα».

Εμείς θα καταγράψουμε με όσο το δυνατόν περιεκτικό τρόπο τη γνώση και τις αρχές των διαφόρων κλάδων, μαθαίνοντας ωρισμένα πράγματα από τον κάθε κλάδο, ώστε ο καθένας να επιλέξη εκείνο τον κλάδο που πρόσκειται περισσότερο στις αναζητήσεις του και να εντρυφήση βαθύτερα ώστε να οδηγηθεί στο μονοπάτι που θα εκπληρώσει το σκοπό και τον προορισμό του στη γη.

Είναι ωφελιμο για τον καθένα να γνωρίζη ωρισμένα πράγματα περί «Χάθα Γιόγκα», ώστε να μπορή, να καθαρίση το σώμα του, να το δυναμώση και να το κρατήση σε καλή υγιεινή καταστάση, και έτσι να το κάμη ένα περισσότερο κατάλληλο όργανο του Ανώτερου Εαυτού. Είναι ωφέλιμο για τον καθένα, να γνωρίζη μερικά πράγματα περί «Ράγια Γιόγκα», γιατί έτσι μπορεί να καταλάβη όσα αφορούν την άσκηση και τον έλεγχο του Πνεύματος καθώς και τη χρησιμότητα της θελήσεως.

Είναι ωφελιμο για τον καθένα να γνωρίζη τη Σοφία της «Γκνάνι Γιόγκα», γιατί έτσι μπορεί να καταλάβη τις θαυμάσιες αλήθειες που χαραχτηρίζουν τη Ζωή, τη Γνώση του Όντος, την επιστημονική και πνευματική γνώση των μεγάλων ερωτημάτων, που αφορούν τη ζωή και αυτό που βρίσκεται πίσω από τη ζωή, το Μύστηριο του Σύμπαντος. Είναι επίσης ορθό για τον καθένα, να γνωρίζη ωρισμένα πράγματα περί «Μπάκτι Γιόγκα», γιατί έτσι μπορεί, να καταλάβη τις σπουδαίες διδασκαλίες, που αφορούν την αγάπη, που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη ζωή.

Μεγάλο μέρος θα αφιερώσουμε στη γιόγκα του Sant-Mat ή στη γιόγκα του Λόγου ή στη γιόγκα του ηχητικού ρεύματος, που είναι η τελειώτερη μορφή γιόγκα, αφού αρχίζει από εκεί που τελειώνουν οι άλλες μορφές αυτής. Αν κάποιες από τις άλλες μορφές μπορούν να εφαρμοσθούν χωρίς έναν ζωντανό διδάσκαλο, η γιόγκα του sant-mat απαιτεί την παρουσία, την καθοφήγηση και τη μύηση ενός ζωντανού διδασκάλου, διότι μόνον μέσω αυτού επιτυγχάνεται το άκουσμα του ηχητικού ρεύματος, το οποίο εξυψώνει το μαθητή στις πνευματικές περιοχές που ευρίσκονται υπεράνω του τρίτου οφθαλμού.