Η Αστρολογία στα 090

Εδώ το πράγμα γίνετια ακόμα χειρότερο. Αν στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, εμφανίζονται κάποια άτομα που έχουν κάποια γνώση αστολογίας, στα 090 δεν έχουν απολύτως καμμία, αφού η επιλογή όσων εργάζονται γίνεται με μόναδικό κριτήριο την ευχέρεια του λόγου και την ικανότητα να αλιεύουν τις απαντήσεις με εύστοχες ερωτήσεις από όσουν προσφεύγουν στα 090.

Εδώ μπορεί κανείς με ευχέρεια να ομιλήση για εμφανή εξαπάτηση. Διότι πώς είναι δυνατόν σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα να συντάξη κανείς έναν αστρολογικό χάρτη, να επεξεργαστή τα στοιχεία και να δώση απάντηση στα ερωτήματα; Και βέβαια όπως θα εξηγήσουμε κατωτέρω ακόμα και αν αυτό ήταν δυνατόν, πως θα μπορούσε να δωθή απάντηση σε στιγμιαίο ερώτημα από λανθασμένο τύπο ωροσκοπίου.

Διότι, όπως εξηγούμε πιο κάτω το γενέθλιο ωροσκόπιο δεν δίδει απαντήσεις επί τρεχόντων ζητημάτων. Το πρόβλημα όμως δεν αναφέρεται στα 090 αλλά στην αδιαφορία της πολιτείας, η οποία για το μόνο που ενδιαφερεται είναι το πως θα εισπράξη το μερίδιό της από την απάτη των 090.