Η Φιλοσοφία των ειδών της Yoga

Η λέξη Yoga προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα yuj ή yug, που σημαίνει «συνενώνω ή συνενώνομαι». Η Γιόγκα διαιρείται σε πολλούς κλάδους, οι οποίοι ποικίλλουν, από τον κλάδο εκείνο που διδάσκει τον έλεγχο του σώματος, μέχρι τον κλάδο που διδάσκει την ανώτατη ψυχική εξέλιξη. Ο κάθε κλάδος της Yoga δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μονοπάτι που οδηγεί στο ίδιο τέλος, δηλαδή στην εξέλιξη και την πλήρη πνευματική ανάπτυξη.

1. Kriya Yoga είναι η ολοκληρωμένη Yoga του Patanjali και αποτελεί την ένωση των Hatha Yoga και Raja Yoga.

2. Η Hatha Yoga είναι εκείνη με την οποία μπορεί να επιτύχη κανείς την εξέλιξη, την ενδυνάμωση και τον έλεγχο του σώματός του, δια της ροής του Ha και Tha, του ηλίου και της σελήνης, με σκοπό να το κάμη κατάλληλο όργανο του Ανώτερου Εαυτού.

3. Η Mandra Yoga, διδάσκει την επιστήμη των δονήσεων, τον έλεγχο των κραδασμών, την εξουσία επί των συναισθημάτων, αναπτύσσει την ανώτερη συνείδηση και οδηγεί στην υπερβατικότητα.

4. Η Karma Yoga είναι ο κλάδος που ασχολείται με την αιτία και το αποτέλεσμα. Karma είναι η δράση που ακολουθεί μία σκέψη. Στη Karma Yoga μαθητής μαθαίνει να αποφεύγη τις αρνητικές σκέψεις και τα λάθη και να διακρίνη το καλό και το κακό.

5. Η Bakti Yoga διδάσκει πως μπορεί ο μαθητής με την αφοσίωση και την επίδραση της Αγάπης για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά και τα ορυκτά, να οδηγηθή στην ενότητα με τη Μία Ζωή.

6. Η Raja Yoga οδηγεί στην εξέλιξη δια της ανωτέρας γνώσεως, με τη μελέτη των βασικών αρχών και της αληθείας, που χαρακτηρίζουν τη Ζωή, τη Γνώση του Όντος, την επιστημονική και πνευματική γνώση των μεγάλων ερωτημάτων, αναφορικά με τα Μυστήρια του Σύμπαντος, με τη ζωή και με αυτό που βρίσκεται πίσω από τη ζωή, επιτυγχάνει τη νοητική ανύψωση και την ένωση με το θείο.

7. Η Gnana Yoga επιτυγχάνει την ανάπτυξη της βουλητικής δυνάμεως και των πνευματικών ικανοτήτων, αποκαλύπτοντας τις εσωτερικότερες αισθήσεις και τις υποσυνείδητες δυνάμεις του μαθητού, παρέχοντας τον απόλυτο έλεγχο του Πνεύματος.

8. Η Sabta Yoga, είναι η Yoga του Ήχου, ή του Λόγου, με την οποία θα ασχοληθούμε εκτενώς.

Ο μαθητής που έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχη μία γενικώτερη πρόοδο, βαδίζοντας την ατραπό των μυστικιστών, είναι αυτός που αποφεύγει τα άκρα οποιουδήποτε θέματος, και ακολουθώντας τον κλάδο της κλίσης του, μετέρχεται ωρισμένους τύπους της Yoga, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μία γενική γνώση για τις πολλές και ποικίλες φάσεις της σπουδαίας αυτής φιλοσοφίας. Εκείνοι για τους οποίους προορίζεται η διδασκαλία αυτή θα αναγνωρίσουν το μήνυμά της, και καθώς είπε ο ποιητής, «απ' όπου περάσω όλα τα παιδιά μου με αναγνωρίζουν», έτσι και τα Παιδιά του Φωτός θα αναγνωρίσουν τη διδασκαλία, γιατί τους ανήκει.